he thong thong tin ke toan

Hệ thống thông tin kế toán là gì? Vai trò của hệ thống tin kế toán đối với doanh nghiệp

Việc quản lý thông tin một cách hiệu quả, góp phần lớn vào sự phát triển của doanh nghiệp. Trong đó, việc sử dụng hệ thống thông tin kế toán luôn được chú trọng hơn hết. Vậy hệ thống thông tin kế toán là gì? Và nó có vai trò như thế nào trong hoạt động doanh nghiệp.

Hiện nay, nhiều ứng dụng công nghệ kết hợp với hệ thông thông tin khác nhau đã hỗ trợ rất nhiều trong việc quản lý của doanh nghiệp. Trong đó bao gồm, hệ thống thông tin quản lý nhân sự, tiền lương, quản lý vật tư, cuối cùng là hệ thống quản lý kế toán.

Hệ thống thông tin kế toán là gì?

Để có thể hiểu rõ như thế nào là hệ thống thông tin kế toán, trước tiên chúng ta cần nắm được một số khái niệm cơ bản về hệ thống, hệ thống thông tin, hệ thống thông tin quản lý (MIS) như sau:

-Hệ thống chính là một tập hợp phụ thuộc lẫn nhau và cùng nhau thực hiện một mục đích chung nhất.

-Hệ thống thông tin là một hệ thống được con người tạo ra, bao gồm một tổ hợp các cấu phần máy tính, nhằm mục đích chính là thu thập, lưu trữ và quản lý dữ liệu, để cung cấp thông tin đầu ra chủ yếu cho người sử dụng.

-Hệ thống thông tin quản lý (MIS) được xem là sự phát triển của hệ thống thông tin dưới sự quản lý hiệu quả của một tổ chức, doanh nghiệp. Nó sẽ sử dụng đầu vào chính là hệ xử lý của các thông tin giao dịch và đầu ra sẽ là các báo cáo kết quả theo định kỳ.

-Hệ thống thông tin kế toán chính là một hệ thống nhằm thu thập, lưu trữ, phân phối và xử lý thông tin trong lĩnh vực tài chính, kinh tế. Hệ thống sẽ dựa vào công cụ máy tính cũng như các thiết bị tin học để đưa ra các thông tin cần thiết nhằm giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định quản lý, tác nghiệp của cơ quan, xí nghiệp.

Vai trò của hệ thống thông tin kế toán đối với doanh nghiệp

– Lưu trữ và xử lý dữ liệu:

Khi nền công nghiệp ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ, kéo theo sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Điều đó đặc ra một thách thức lớn cho các doanh nghiệp đó chính là việc lưu trữ và quản lý thông tin tài chính như thế nào là tối ưu và hiệu quả nhất. Lúc này, vai trò của hệ thống thông tin kế toán sẽ làm nhiệm vụ lưu trữ và xử lý thông tin, nhằm cung cấp những thông tin hữu ích nhất phục vụ cho những quyết định quan trọng của doanh nghiệp.

– Cầu nối cho hệ thống quản trị và hệ thống tác nghiệp:

Hệ thống thông tin kế toán được tạo ra làm cầu nối giữa hệ hống quản trị và hệ thống tác nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài vai trò lưu trữ và xử lý thông tin, thì hệ thống thông tin kế toán còn chịu trách nhiệm thống kê tổng hợp để đưa ra các báo cáo kế toán chính xác, để các doanh nghiệp có thể giải quyết công việc kế toán một cách nhanh chóng, tăng tính tương tác trong quá trình làm việc.

– Giảm chi phí, giảm thời gian:

Hệ thống thông tin kế toán góp phần làm giảm chi phí, giảm thời gian cho doanh nghiệp sử dụng. Khi sử dụng hệ thống thông tin này, nhà kinh doanh sẽ tránh được những sai sót trong lưu trữ thông tin. Qua đó, phần nào hạn chế những tổn thất nhất định có thể xảy ra, giúp cho doanh nghiệp không phải chịu những thiệt hại nghiêm trọng về mặt tài chính.

Tóm lại, hệ thống thông tin kế toán đã giải quyết ba vấn đề lớn của doanh nghiệp tư nhân ngày nay. Thứ nhất, hỗ trợ và cải thiện tính cạnh tranh cho doanh nghiệp, thứ hai là hỗ trợ việc đưa ra quyết định cho doanh nghiệp. Cuối cùng là hỗ trợ nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp ngày càng vươn xa hơn trong thi trường kinh doanh.

Có thể nói, hệ thống thông tin kế toán là một trong những công cụ đắt lực hỗ trợ cho sự phát triển của bất kỳ cơ quan, doanh nghiệp. Góp phần tạo dựng thương hiệu cũng như nâng tầm giá trị cạnh tranh của doanh nghiệp tiến xa hơn trong thị trường trong và ngoài nước.